Chelsea 2 - 2 Tottenham Hotspur

gamelogo

  • Chelsea thắng
  • Hòa
  • Tottenham thắng

0 người bình chọn