United Arab Emirates 3-2 Việt Nam, vòng loại World Cup 2022

gamelogo

  • United Arab Emirates thắng
  • Hòa
  • Việt Nam thắng

0 voters